Lietuvos meno galerininkų asociacija

Asociacijos nariais gali būti fiziniai asmenys, galerijų vadovai, parodų kuratoriai, ir juridiniai asmenys, vykdantys galerijų ir susijusią veiklą. LMGA valdyba sudaroma iš penkių narių, kuriuos renka visuotinis narių susirinkimas 4 metų kadencijai.

 

Asociacija įkurta 1996 metais ir šiuo metu asociacija vienija 19 narių, kurie vykdo galerijų veiklą, organizuoja ir kuruoja parodas visoje Lietuvoje ir tarptautiniu mąstu. Asociacijai priklauso garsiausios Lietuvos galerijos, galerininkai, menotyrininkai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Dusetų ir Panevėžio.