Lietuvos meno galerininkų asociacija

2005 m. įkurta galerija „Aukso pjūvis“ rengia lietuvių ir užsienio menininkų parodas, vykdo prekybą meno kūriniais. Savo veikloje siekia puoselėti klasikinės lietuvių dailės tradicijas bei pristatyti įdomius šiuolaikinės vaizduojamosios dailės kūrėjus. Teikia konsultacijas investavimo į meną klausimais.

Svarbiausios parodos:

 • Projektas-parodų ciklas „Duetai“, 2011 – 2013 m., finansuotas KRF;
 • Surengtos dailininkų A. Vaitkūno ir E. Varkulevičiaus, A. Vilpišausko ir M. Šalkausko, A. Petrašiūnaitės ir L. Drazdauskaitės, R. Jankausko-Kampo ir R. Karaliaus, A. Vaitkūnienės ir E. Balsiukaitės, J. Aukštikalnytės-Varkulevičienės ir A. Deveikytės-Liškauskienės, Antano Martinaičio ir Arvydo Martinaičio, L. Oržekauskienės ir V. Oržekausko, K. Palioko ir I. Zamulskienės, V. Povilaičio (tėvo) ir V. Povilaičio (sūnaus), A. Pakeliūno ir R. Čarnos, A. P. Gužo ir G. Gužienės, A. Andziulytės ir A. Andziulio, A. Juškevičiūtės ir R. Staškevičiūtės ir kt. duetų parodos;
 • Projektas „Lietuvių keramikos paroda“ Castellamonte mieste, Italijoje, 2014 m., finansuotas KRF. Tęsiant šį projektą 2015 m. lietuvių keramikos paroda buvo surengta Turino dailės akademijos senųjų menų pinakotekoje „Albertina“, tais pačiais metais šis projektas buvo pratęstas Mondovi ir Askoli Pičeno keramikos muziejuose;
 • 2017 m. rugsėjį galerija „Aukso pjūvis“ dalyvavo Kauno savivaldybės ir Italijos ambasados inicijuotame projekte „Italų dienos Kaune“, kuriam parengė tris garsių italų autorių ekspozicijas: Eugenio Molinari fotografijų, Ugo Nespolo grafikos ir Pino Mantovani tapybos parodas;
 • Keramikos parodų ciklas 2010 – 2018 m. „Aukso pjūvio“ galerijos erdvėse: surengta visa eilė geriausių vyresniosios ir jaunosios kartos lietuvių keramikų personalinių parodų (R. Sederevičiaus, R. Bartkevičiūtės, A. Janulaičio, J. Kvašytės, V. Kurkliečio, A. Kondrataitės, D. Vanagaitės- Belžakienės, R. Dovydėno, V. Pukevičiaus, K. Ancutaitės, V. Ridikaitės-Laužadienės, R. Indriūnaitės, S. ir R. Lukošiūnų, E. Šidlauskaitės, G. Baltakytės, N. S. Liatukaitės, R. Indrašiūtės, K. Paulauskaitės, E. Einikytės-Narkevičienės ir kt.).

Meno mugės:

 • Lietuvių jaunosios kartos tapytojų Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės, Agnės Deveikytės-Liškauskienės ir Sauliaus Paliuko kūrybos pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius’12”;
 • Vienos ryškiausių lietuvių išeivijos menininkių Aldonos Gustas (g. 1932) kūrybos pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius’16”;
 • Lietuvių tapytojos Laimos Drazdauskaitės kūrybos pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘18”;
 • Lietuvių tapytojo, skulptoriaus, grafiko Šarūno Šimulyno (1933-1999) kūrybos pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘19”;
 • Lietuvių tapytojo Romualdo Balinsko kūrybos pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘20”.
 • Pristatomi menininkai:

  Romualdas Balinskas, Šarūnas Šimulynas

 • Savininkas/Direktorius

  Lolita Vyžintienė

 • Adresas

  K. Donelaičio g. 62 (Verslo lyderių centras BLC) Kaunas, LT- 44248

 • Telefonas

  8 687 80276

 • El.paštas

  auksopjuvis@gmail.com

 • Internetinis puslapis
  www.auksopjuvis.lt
 • Facebook.com/auksopjuvis