Lietuvos meno galerininkų asociacija

Klaipėdos galerija įsikūrusi jaukiame fachverkiniame XVIII a. pastate. Yra keturios parodų salės, kurių bendras plotas 147 m2.

Klaipėdos galerija skatina profesionaliojo meno sklaidą, rengia profesionalių dailininkų parodas, vykdo ir kuria meninius projektus, galerijoje bei kitose Lietuvos Respublikos ar užsienio parodų salėse.

Galerijoje pristatoma įvairių žanrų meno kūriniai: tapyba, skulptūra, grafika, juvelyrika, instaliacija, objekto menas, medalio menas ir kt. Personalinės ir grupinės parodos suformavo vientisą parodų kompleksą, grįstą vaizduojamojo ir taikomojo meno kaita. Eksponuojamų darbų pobūdį ir formatą lemia specifinė erdvė unikalioje Mažosios Lietuvos fachverkinėje architektūroje.

Galerija siekia pristatyti aktyvius Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narius: A. Banytę, D. Kirkutienę, L. Natalevičių, V. Viningą, R. Klimavičių, J. Vosylių, D. Ložytę, A. Garjoną, V, Burbą, R. Marčių, R. Martinionį, S. Želnytę, A. Matulionytę, T. Šlimaitę-Bubelienę, N. Poškutę-Jukumienę, A. Anusą, A. Klemencovą, G. Oškinytę-Eimanavičienę, G. Eimanavičiūtę, S. Bertulį, D. Drulį, P. Gintalą, R. Inčirauską, Z. Inčirauskienę, R. Vaitkutę, A. Bosą, G. Jonkų, A. Petkų ir kt. autorius.

 • Savininkas (-ė):

  Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

 • Direktorius (-ė):

  Neringa Poškutė-Jukumienė

 • Pristatomi menininkai

  Aurimas Anusas, Augustinas Virgilijus Burba, Antanas Garjonas, Romas Klimavičius, Daiva Ložytė, Rolandas Marčius, Rytis Martinionis, Agnė Matulionytė, Neringa Poškutė-Jukumienė, Toma Šlimaitė-Bubelienė, Juozas Vosylius, Virginijus Viningas, Saulė Želnytė

 • Adresas

  Bažnyčių g. 6 LT-91246 Klaipėda

 • Telefonas

  +370 675 85502

 • El.paštas

  klaipeda.lds@gmail.com

 • Interneto puslapis
  Facebook.com/LDSKlaipedosGalerija
 • Instagram.com/ldsksgalerija/