Lietuvos meno galerininkų asociacija

2007 m. įkurta Meno rinkos agentūra administruoja pirmuosius Lietuvoje aukciono namus „Vilniaus aukcionas“, taip pat meno galeriją „Kunstkamera“ bei Meno istorijos mokyklą (MIM). Aukciono namai rengia reguliarius meno kūrinių bei teminius (dizaino objektų, knygų, fotografijos) aukcionus. Pirmojoje galerijos inauguracinėje parodoje 2010 m. buvo pristatytas legendinis lietuvių tapytojas-ekspresionistas, „Angies” grupės narys Rimvidas Jankauskas – Kampas. Nuo to laiko per 10 metų surengta daugiau nei pusė šimto parodų (vidutiniškai – po 5 per metus). Nuo 2014 veikianti MIM kiekvienais metais parengia vidutiniškai 6 dailės istorijos bei šiuolaikinio meno temomis. Meno rinkos agentūra teikia konsultavimo ir meno vertinimo paslaugas.

Svarbiausi projektai, parodos:

  • Reguliariai rengiami meno kūrinių aukcionai;
  • Viliaus aukciono leidyklos leidybinė veikla;
  • Meno istorijos mokyklos (MIM) veikla;
  • Meno kūrnių vertinimo paslauga;
  • Galerijos „Kunstkamera“ inauguracinė paroda, pristatanti Rimvidą Jankauską – Kampą;
  • Galerijos „Kunstkamera“ išeivijos menininkų pristatymai (surengtos 5 Prano Gailiaus, 2 Antano Mončio, Žibunto Mikšio, Leono Urbono, Antano Tamošaičio, Telesforo Valiaus, Prano Lapės, Vladislovo Žiliaus, Romo Viesulo, Stasio Eidrigevičiaus parodos);
  • Galerijos „Kunstkamera“ fotografjos pristatymas (surengtos dvi Kazio Daugėlos, Algimanto Kezio, Lilijos Valatkienės parodos; kolektyvinė Lietuvos fotografijos mokyklos atstovų paroda „Žingsnai“, kuri buvo rodoma ir Moldovoje – Kišiniove ir Tiraspolyje);
  • Galerijos „Kunstkamera“ Tarpukario lietuvių menininkų parodos (2 Adomo Galdiko, Jono Buračo, Bario Egizo, Ramazano Krinicko, Sofijos Romerienės), taip pat senųjų Lietuvos, LDK ir ATR originalių žemėlapių paroda „Vera designation Lituae” bei Pranciškaus Smuglevičiaus vario raižinių paroda „Domus Aurea“);
  • Specialūs projektai (dvi parodos „Civitas Vilnensis“, skirtos tarpukario Vilniaus meninei scenai, daugiausiai susijusiai su Stepono Batoro univerasiteto Dailės fakulteto auklėtiniais; taip pat dvi parodos, dedikuotos pastelės technikai; konceptuali paroda „Nox lunaris, nox perfecta”, skirta noktiurno žanrui; konceptuali paroda „Įvadas į žalią”, skirta žalios spalvos tapyboje nagrinėjimui; paroda „Shunga“, skirta japonų medžio raižinių pristatymui);
  • Sisteminis galerijos kuruojamų menininkų – Prano Gailiaus (1928–2015), Lino Katino (1941-2020), Sigitos Maslauskaitės (g. 1970), Viktoro Paukštelio (g. 1983) – parodų rengimas (vidutiniškai kartą per metus kiekvieno autoriaus paroda ar specialus projektas).