Lietuvos meno galerininkų asociacija

„Meno parkas“ meno mugėje „Positions  Berlin“ 2020

APIE

Lietuvos meno galerininkų asociacija (LMGA) yra fizinių ir juridinių asmenų asociacija, kurios vieni svarbiausių tikslų yra atstovauti LMGA narių ir Lietuvos meno galerijų interesus, didinti tarptautinį žinomumą, stiprinti meno rinką.

Asociacija įkurta 1996 metais ir šiuo metu asociacija vienija 19 narių, kurie vykdo galerijų veiklą, organizuoja ir kuruoja parodas visoje Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Asociacijai priklauso garsiausios Lietuvos galerijos, galerininkai, menotyrininkai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus ir Dusetų. LMGA priklausančios galerijos individualiai vykdo labai įvairią veiklą nuo solo parodų iki valstybinės reikšmės projektų; individualūs asmenys yra garsūs meno kūrėjai ir kultūrinio pasaulio dalyviai.

VEIKLOS TIKSLAI

Populiarinti Lietuvos kultūrinį gyvenimą Lietuvoje ir užsienyje;

Pažindinti kultūros vartotojus su galerijomis ir jų naujienomis;

Skatinti Lietuvos ir užsienio meno galerijų bendradarbiavimą, tarpusavio ryšius;

Ieškoti būdų stiprinti meno rinką;

Inicijuoti ir remti LMGA narių kvalifikacijos kėlimą;

Bendradarbiauti su valstybinio kultūros administravimo institucijomis ir asociacijomis

PROJEKTAI

Meno mugė ArtVilnius, renginys Naktis galerijoje, seminarai.

VALDYMAS

Asociacijos nariais gali būti fiziniai asmenys, galerijų vadovai, parodų kuratoriai, ir juridiniai asmenys, vykdantys galerijų ir susijusią veiklą. LMGA valdyba sudaroma iš penkių narių, kuriuos renka visuotinis narių susirinkimas 4 metų kadencijai.  Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

ĮSTATAI

2022 m.

LMGA įstatus rasite čia.

GARBĖS NARIAI

Dr. Viktoras Liutkus

Saulius Pilinkus
Prof. Arvydas Šaltenis

VALDYMO ORGANAI

2020 – 2024 m.

PREZIDENTĖ

Diana Stomienė

LMGA prezidentė 1996-2024
Galerijos „Meno Niša“ vadovė
Meno mugės „ArtVilnius“ vadovė

VALDYBOS NARIAI

Jurgita Juospaitytė-Bitinienė

LMGA valdybos pirmininkė
„The Rooster Gallery“  vadovė

Povilas Alesius

Galerijos „Kauno langas“ vadovas

Diana Stomienė

LMGA prezidentė 
Galerijos „Meno Niša“ vadovė
Meno mugės „ArtVilnius“ vadovė

Saulius Vaitiekūnas

Menininkas
Galerijos Terra Recognita“ įkūrėjas

Egidijus Žukauskas

Panevėžio miesto dailės galerijos vadovas